KIRLE KILLE FC + HAO đầu tiên năm chiến thắng liên tiếp! Guoanianian Group M88 Outline đầu tiên!

Happy Sports ngày 30 tháng 11, nhóm AFC nhóm e Guoan trong vòng thứ năm Nhóm 3-1 đã đánh bại Seoul FC và tiêu diệt đôi đối thủ & anh hùng chiến thắng Dòng đầu tiên của nhóm!

Theo quy định, an ninh quốc gia của nhóm E sẽ được xác định sẽ là vòng đầu tiên của nhóm F tập đoàn F. Nhóm không rõ ràng, Guoan có thể gặp phải Shenhua.

5 chiến thắng liên tiếp là một kỷ lục mới về đội Guoaniania, và kỷ lục chiến thắng dài nhất của đội Trung Quốc về AFC được duy trì bởi Luneng. Vòng cuối cùng là một Qing Lai, Guoan sẽ tác động đến sáu chiến thắng liên tiếp.

(ALIANG)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *