Bạn đã rất quen thuộc với hành động M88 này? Solskia đang xem hành động xem trước Kavai Killing

môn thể thao hạnh phúc ngày 30 tháng 11, với mận Kavani, Manchester United đã đảo ngược Southampton đêm qua.

Trước khi Kavani giết chết, ống kính đã cho Solskia, và vì vậy Shuai đã xem xét hành động, sau đó quả bóng đầu của Kavani đang giết chết.

Người hâm mộ quỷ đỏ có quen thuộc với sự chuyển động của tuyển tập không?

(Thẻ Lei Yinmei)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *