Thể thao vui vẻ Ngày 1 tháng 12 Thị trường chuyển nhượng Đức đã công bố bảng giá Bundesliga mới nhất, Dotter FronTharhand, Sang Qoji được liệt kê song song với một triệu euro, Có 7 người chơi Bayern trong mười. Deck Một bảng giá Qian Top10 (Đơn vị: Euro) 1, Harland (DOT): 100 triệu 2, Sang John (dot): 100 triệu 3, Gardry (Bayern): 90 triệu 4, Kimi (Bayern): 85 triệu 5, Alfonso – Davis (Bayern): 80 triệu 6, Saina (Bayern): 70 triệu 7, Alaba (Bayern): 65 triệu 8, Upapa Novol (Leipzig): 60 triệu 9, Grazka (Bayern): 60 triệu 10, L’Wando Skqueski (Bayern): 60 triệu : (Key39) ->

Thể thao vui vẻ Ngày 1 tháng 12 Thị trường chuyển nhượng Đức đã công bố bảng giá Bundesliga mới nhất, Dotter FronTharhand, Sang Qoji được liệt kê song song với một triệu euro, Có 7 người chơi Bayern trong mười.

Deck Một bảng giá Qian Top10 (Đơn vị: Euro)

1, Harland (DOT): 100 triệu

2, Sang John (dot): 100 triệu

3, Gardry (Bayern): 90 triệu

4, Kimi (Bayern): 85 triệu

5, Alfonso – Davis (Bayern): 80 triệu

6, Saina (Bayern): 70 triệu

7, Alaba (Bayern): 65 triệu

8, Upapa Novol (Leipzig): 60 triệu

9, Grazka (Bayern): 60 triệu

10, L’Wando Skqueski (Bayern): 60 triệu

:

undefined

(Key39)

undefined ->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *