Real Madrid vsm88.com Seville đầu tiên: Ben Zemma, Vici Wussey

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12, vòng 12 La Liga, Real Madrid đang chống lại Seville. Hiện tại, nhóm nghiên cứu đưa ra một đội hình xuất phát.

Real Madrid bắt đầu: 1-Kuruva, 17-Basque, 5-Warane, 6-Nacho, 23-F-Men, 8-Cross, 10- Moderi, 14-Kassemo, 9-Benzema, 20-VII Xusu, 25-Rodrigo

Thay thế: 13-Lu Ning, 26-Aluki, 3-Milly Tang, 12-Maselo, 19-Odrio Sara, cao 21 Ode, 22-ISO, 30-Sergio-Alison, 11-Arsenio

Thứ nhất của Seville: 13-Bunu, 12-Buffudi, 16-Navas, 17-Alex-Bidal, 20-Diego Carlos, 8-Hordan, 10-Lafi, 25-Fernando-Regus, 5-Okanpop, 9-Luke der, 11-Munier

thay thế: 33- Alfonso – Thỏa thuận, 31- Harvey – Dias, 3 – Serger – Gomez, 4-Recik, 6-Goodley, 14-Oscar-Rodrigs, 21-Oliver- Torres, 22-Franco – Basque, 7-Suso, 15-enesi, 23-Idrich, 24-Carlos-Fernandes

(Thẻ Lei Yinmei)

-> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *