Telegraph: Newcastle đã đóng cửa M88.com SHI, một thành viên của dòng đầu tiên được cách ly

Thể thao hạnh phúc ngày 1 tháng 12 Theo báo cáo “Daily Telegraph”, Newcastle đã đóng cửa các cơ sở đào tạo đội ngũ, và toàn đội Câu lạc bộ là từ nhà.

Theo báo cáo, bốn người chơi và 1 nhân viên phát hiện axit nucleic là tích cực vào tuần trước và câu lạc bộ đã nhận được kết quả thử nghiệm mới nhất và kết quả cho thấy axit nucleic là tích cực. nhiều.

Sau khi dịch bệnh trong câu lạc bộ, Newcastle đã buộc phải đóng cơ sở đào tạo đội, và thời gian mở cửa dự kiến ​​sẽ được lên kế hoạch cho thứ tư này. Toàn bộ đội của đội đầu tiên đang chấp nhận về nhà, Newcastle, tôi không thể bắt kịp với Premier League of Saturday và Aston Villa.

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *