Với hai người chơi sinh M88 năm 2003, Martinez: Tương lai của họ rất sáng

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, vào cuối nhóm sáng sớm, Bayern đến từ trận chiến ngựa trong 1 đến 1 đến 1 căn hộ, hai người trẻ sinh năm 2003 Musia Kéo và ALI Mib đại diện trang web Bayern ra mắt, khiến gia đình 32 tuổi bắt đầu với họ để cảm thấy rất nhiều.

Martin Nens nói trong một cuộc phỏng vấn sau trận đấu: “Họ sinh năm 2003, sau đó tôi gần như bắt đầu chơi trong giải đấu hàng đầu! Nhưng Bayern đang nổi lên Cầu thủ trẻ đã đến Foundation, tương lai của câu lạc bộ là tươi sáng, và tương lai của họ là như nhau. “

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *