Real Madrid 0-2 người khai thác lạc hậu! Tiền vệ Solomon với bóng dài M88.com vào cú đánh

Happy Sports ngày 2 tháng 12 Giải vô địch Nhóm B Nhóm 5, Real Madrid Dì, phút thứ 52, cuộc thi khai thác, người khai thác một lần nữa chống lại, tiền vệ Solomon với bóng, đến dòng diện tích lớn . Real Madrid 0-2 là phía sau.

(Tuyết bay)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *