Đảng M88 chính thức: Tiêu đề IB Battle Naples được bầu làm mục tiêu tốt nhất của Milan vào tháng 11

Thể thao hạnh phúc Ngày 2 tháng 12 Tin tức AC Milan Tin tức chính thức, Headball của Ibraho vào tháng 11, vào tháng 11, vào tháng 11.

Vòng thứ 8 của Serie A, AC Milan 3-1 Visor Naples, Ibmime đã mở hai độ của nó cho anh hùng lớn nhất. Anh ta đã phá bóng vào phút thứ 20.

Milan chính thức ca ngợi mục này, chính thức viết: “Mục tiêu của Sư phụ! Pearl sẽ không bị bỏ qua, tiêu đề vô giá của Ibraho nên được khen thưởng. Iraq Pull Ball là mục tiêu tốt nhất trong tháng 11! “

(tro)

>

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *