Cỏ: Real Madrid chú ý đến Benfica 21 tuổi M88.com Feng Nes, ý định thay thế Jovic

Thể thao hạnh phúc ngày 1 tháng 12 theo phương tiện truyền thông Bồ Đào Nha “Ball News”, Real Madrid đang chú ý đến xung đột của Ben Fika, ý định thay thế Jovic.

đã báo cáo rằng Real Madrid hiện đang chú ý đến sự trung biệt của Uruguay trong đội Philippines, cố tình sử dụng nó để thay thế Jovic, sau này không ở Zida, và có thể được chuyển vào mùa đông đi chỗ khác.

11 tuổi Các danh từ được chuyển từ Penar sang Almeria vào mùa hè của mùa hè năm ngoái, với phí chuyển khoản 7 triệu euro. Mùa hè này, Philippika này đã chi 24 triệu euro để giới thiệu chân Uruguay này.

Cho đến nay mùa này, các sự kiện khác nhau của Nunus đại diện cho Philipi này và tôi đã tham gia 5 bàn thắng và gửi 6 hỗ trợ.

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *