Tình trạng của dũng cảm! Jili trở thành cầu thủ Chelsea đầu tiên đã tổ chức một Big M88 Bour Hạnh phúc ở Champions League

状态神勇!吉鲁成为第一位在欧冠中上演大四喜的切尔西球员

Happy Sports vào ngày 3 tháng 12, Chelsea là chiến thắng 4-0 trong trò chơi Champions League châu Âu, và đội quân Blue, phía trước của đội quân Blue, người đang ở trong trò chơi. Bốn hạnh phúc lớn.

Jili là cầu thủ đầu tiên ở Chelsea lần đầu tiên ở Champions League. Ông cũng là cầu thủ đầu tiên đã tổ chức một Big Four ở Chelsea sau khi Rampad vào tháng 3 năm 2010.

(Paul)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *