Yirri Richeng đích thân phạt M88, tổ chức Champions League!

Thể thao hạnh phúc ngày 3 tháng 12, Seville vs Chelsea, 84 phút, Jirri, và sau đó anh ta nuôi một ngàn căn hộ!

sau đó được thay thế bởi Verna!

Yirri Bóng thứ ba ↓

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *