Fred là quy định M88 về Erera, hai màu vàng thay đổi

Thể thao hạnh phúc ngày 3 tháng 12, Manchester United vs Paris 70, Fred là một pha phạm lỗi với Erera, và thẻ vàng thứ hai được nhận ở vị trí thứ hai! Thẻ đỏ thấp hơn, Manchester United là một người!

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *