SAO! Sau Gletzman, chúng ta sẽ phá cửa, Alba M88 cho cuộc tấn công

Thể thao hạnh phúc Ngày 3 tháng 12 Tin tức Barcelona Battle Farenzvaros Vào phút thứ 14, vỉa hè Barcelon liên tục, Alba rút đường giữa, đường giữa Glezman theo sau Điểm để làm cửa để đặt cánh cửa nhỏ! Barcelona dẫn 1-0!

(Beltalowda)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *