Body: Ili thay thế, đặc biệt là M88 Wen Tus có chủ ý để giới thiệu UMTI

世体:寻基耶利尼替代者,尤文图斯有意引进乌姆蒂蒂

Thể thao hạnh phúc thứ 3 tháng 12 Theo “Thể thao thế giới” của Tây Ban Nha, tiếng Ý của Juventus, Zhongwei Jieielni bị thương trong việc đào tạo thứ ba, họ cố ý Mùa đông được giới thiệu vào trung tâm mới, và Barcelona đang trong tầm nhìn của Juventus.

UMTI đã đọng lại trong mùa giải này, và ông đã tham gia một trò chơi đào tạo của đội Barcelona B. Nó đang gần gũi hơn và gần hơn với đại diện của Barcelona.

Tuy nhiên, “Thể thao Thế giới” nói rằng Juventus nhìn chằm chằm vào Umiti, tôi muốn sử dụng anh ta để thay thế vị trí tuyển dụng của Kiriellini, và một số tin tức được gọi là Kiriellini có thể ở đây Sau khi nghỉ hưu sau mùa giải.

Ngoài Umitti, ứng cử viên giới thiệu Zhongwei của Juventus cũng đang ở Pataso Pos, Munkovic và Allaba.

(Paul)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *