Chính thức: Hội đồng thi đấu Tây Ban Nha quyết định không trừng phạt bài phát biểu của Canto Vam88R

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, theo cuộc thi Tây Ban Nha, người ta đã xác nhận rằng Cocans sẽ không bị trừng phạt trên những nhận xét var sau chiến tranh Derby.

Sau Barcelona, ​​Barcelona, ​​Barcelona, ​​Barcelona, ​​Kandan nói rằng “Chỉ khi nó không tốt cho Barcelona”. Một thẩm phán đánh giá sẽ điều tra và đưa ra các đề xuất trừng phạt và nộp cho Ủy ban thi đấu.

Ủy ban Cuộc thi Tây Ban Nha đã xác nhận rằng các thẩm phán điều tra đã nghiên cứu bài phát biểu của Kandan trên var, và nó không nên bị trừng phạt cho huấn luyện viên. Đề nghị của thẩm phán là từ chối Caman trường hợp.

Tin tức liên quan: Camoman: Chỉ VAR sẽ chỉ tham gia vào Barcelona, ​​và hình phạt luôn không thuận lợi

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *