Như: Real Madrid là 600 triệu euro mùa tới, chương trình này sẽ vào 2m880 ngày trong tháng này.

Thể thao hạnh phúc ngày 2 tháng 12, theo “Châu Á] đã báo cáo rằng ngân sách của Real Madrid là 600 triệu euro, Kế hoạch ngân sách sẽ được phê duyệt vào ngày 20 tháng này.

đã báo cáo rằng Hội đồng Madrid Real Madrid sẽ gặp nhau vào giờ địa phương chiều nay, đã phê duyệt tài khoản của mùa giải trước, và mùa cuối cùng đã để lại 300.000 euro thặng dư, với ảnh hưởng của dịch bệnh về bóng đá, điều này Đó là một thành tựu đáng kinh ngạc.

Sau dịch bệnh gây ra tác động của 300 triệu euro trong thứ hoa, câu lạc bộ sẽ là ngân sách của mùa giải tới tới 600 triệu euro. Tất cả những vấn đề này sẽ được phê duyệt trong hội nghị thành viên và hội nghị này sẽ được tiến hành vào ngày 20 tháng này.

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *