Cuối cùng, về nhà! Ivo M88.com: Tôi thấy gia đình tôi trong 10 tháng, tất cả đều là vô giá.

Thể thao hạnh phúc ngày 5 tháng 12 ngày nay, Jianye Aid Aid Ivo đã quay video trong nền tảng xã hội, bày tỏ niềm vui khi nhìn thấy gia đình.

Do 10 tháng, tôi đã không gặp gia đình, vì vậy Ivo đặc biệt đã tạo ra một video về sự trở về này, và cuối cùng anh ấy đã nhìn thấy vợ con của mình tại sân bay. Ivo đã có video này trong Weibo và đã viết:

“Sau 10 tháng, bạn có thể trở về nhà để gặp gia đình của bạn, tất cả điều này là vô giá! Cảm ơn Chúa Giêsu để ban phước cho chúng tôi An toàn về nhà Tôi thấy vợ và con của tôi một AF, Benjamin. “

(Nanling khóc Sinh) ->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *