Hình ảnh thú vị ngày nay: Đây không phải là M88 Zaga của tôi

Real Madrid Defense Đây là để tưởng nhớ Maradona?

Đó là một chút quen thuộc …

bây giờ là phòng thủ này?

Mu Shuai, Tháp Shuai: Qi Zu Bạn đến?

Đây có phải là như thế này không?

2017, 2017, 2020 Real Madrid

Real Madrid: Người bạn này, bạn đã quen thuộc với

Tai nghe: _______, _________. (Điền vào chỗ trống, 3 điểm) Có C Royal Madrid ở Champions League

so

Không C Royal Madrid ở Champions League

Juventi · /////////////////////////////////////////////////////////////////

Những người khai thác đôi giết Real Madrid

Real Madrid Kills kép

Inter Mi: · ··········

fan Arsenal: tôi không muốn sống … ·····

Real Madrid: Đây không phải là cà vạt, rút ​​lui!

Chelsea: Đây là doanh nghiệp

->

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *