Chính thức: Cựu xạ thủ & người đàn ông biên giới Krich tham gia Phục vụ nhóm M88 Switzerland

Thể thao hạnh phúc Ngày 3 tháng 12 Day Swiss Team Servit chính thức được công bố, trước Arsenal, Guard Side Guard Krich đã gia nhập đội, hai bên đã ký tới tháng 6 năm 2022.

Là một quốc gia Pháp, Krish đang hoạt động ở Istanbul, và người chơi miễn phí tham gia hợp đồng.

Krich 35 tuổi có hiệu lực ở Arsenal vào năm 2003-2011, và nó có hiệu quả tại Manchester City vào năm 2011-2017 và cầu thủ được coi là một trong những lính canh trái tốt nhất ở châu Âu.

(nửa ngắn của chín văn phòng)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *