Bell: Thật tự hào khi bước vào sự nghiệp 200 bóng của riêng bạn, và tham gia vào đội bóng M88.com để loại trực tiếp

Thể thao hạnh phúc Tin tức thứ 4 tháng 12 Vào sáng sớm của UNION UNION, thorn nhiệt 3-3 sóng phẳng Linz và một vòng đủ điều kiện.

Trong giai đoạn nửa giờ, Bell đã phạt bóng, giúp đội một nửa điểm. Quả bóng này cũng là 200 quả bóng hạt trong sự nghiệp Bell.

Sau trận đấu, Bell cũng cập nhật phương tiện truyền thông xã hội cá nhân: “Thật tự hào khi bước vào cái chết thứ 20 của sự nghiệp, bước vào giai đoạn của Knockout.” TeamMaster Sun Xingli cũng ca ngợi điều này năng động. (nơi lạnh)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *