Mourinho cập nhật INS: Đào tạo M88 vào ngày mai, nhưng 12 giờ

Thể thao hạnh phúc vào ngày 4 tháng 12, Tập đoàn Liên minh Châu Âu, The Piles 3-3 Chiến tranh Thái Bình Dương, một vòng trước. Sau trận đấu, Mu Shuai cập nhật.

Mu Shuai chụp ảnh trong sân vận động, đã viết: “Ngày mai đào tạo, nhưng đó là 12 điểm.”

(tro)

-> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *