Thần âm mưu! Trường đơn Hart là bắn M88, và nó bằng

Thể thao hạnh phúc vào ngày 4 tháng 12, Cup Liên minh châu Âu quay Vs Linz, Thorn nhiệt 3-3 lần rút trước để khóa trình độ dòng. Trong cuộc thi, ba hành lá bị mất gặp phải trong HART rất thú vị.

Quả bóng thứ hai

Bóng thứ ba

(Beltalowda)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *