Dao M88.com duy nhất thực sự ổn định! Sun Xingzhen đẩy góc bị hỏng, Endong Bele được hỗ trợ

Thể thao hạnh phúc vào ngày 4 tháng 12, Chiến tranh khách đóng gói Hinz là 56 phút, và Enedon Berlai được truyền trực tiếp. Khuôn mặt hấp dẫn tốc độ cao của Sun Xingshao sẽ ổn định cửa! Thorns nhiệt sẽ được viết lại thành 2-1!

theo thống kê dữ liệu thể thao trên bầu trời, Sun Xingzhen là đại diện thứ tư của người chơi đã phá bóng trong quả bóng, top ba Mọi người là Kane (36 quả bóng), Di Fu (23 bàn) và Martin-Qifu (22 bàn).

(Beltalowda)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *