Backfinder của Milan khiến M88 mất bóng, 0-1 Backward Celtics

Thể thao hạnh phúc 4 ngày tháng 12 Cuộc thi của Tập đoàn Liên minh châu Âu, Milan VS Celtics, Milan đã dẫn đầu trong việc mất bóng, 0-1 Celtics Backward.

phút thứ 7 của trò chơi, cranetety đã bị phá vỡ ở phía sau, và tầm xa của Robsi bị phá vỡ với Celtics.

(ABU)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *