Cơ thể: M88 Xiaoyi và Musazi có thể rời Milan vào mùa đông

都体:小孔蒂和穆萨基奥都可能在冬窗离开米兰

Thể thao vui vẻ Tin tức thứ 3 tháng 12 Theo báo cáo của Torino Sports Sports, Andrea-Confi và Musakio có thể rời Milan vào mùa đông.

Theo báo cáo, Dalott đã trở thành người thay thế ưa thích cho Kalabria, điều đó có nghĩa là Xiaoyi đang giảm trở lại trong cuộc chiến Piloti. Nếu Little Kongtie vẫn muốn ở lại Milan, anh ta sẽ phải chấp nhận thực tế rằng thời gian ngoại hình được nén thêm.

Trước đây đã có phương tiện truyền thông rằng Xiao Kong đã bắt đầu cẩn thận xem xét tương lai của anh ấy và Parma rất quan tâm đến anh ấy. Bây giờ, “Thể thao Torino” nói rằng Milan chỉ có thể bán Xiaoyi vào mùa đông, ngoài ra, hợp đồng sẽ vào mùa đông của Mousse.

(Iron Armo)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *