Mi Lu Point M88.com đánh giá Shenhua 1-4 bị mất đến Ulsan: Để phân tích lý do, họ có thể học hỏi rất nhiều

米卢点评申花1-4输给蔚山:要去分析原因,他们可以学到很多

Thể thao hạnh phúc ngày 3 tháng 12, sau khi kết thúc Thượng Hải Shenhua và Tempere của những ngọn núi, đất nước đầu tiên là nhà lãnh đạo Milu Mi Ru cho trò chơi này.

Với Shenhua 1-4, nhóm của đội đã kết thúc mùa này. Đối với trò chơi này, bình luận Milu nói:

“Shenhua đã mất bốn quả bóng ngày hôm nay, điều này rất khó để nói với một đội. Nhưng điều quan trọng là bất kể đó là một chiến thắng, là một chiến thắng, đá trò chơi Điều gì đã xảy ra với phân tích, những gì đã xảy ra với lĩnh vực này, nguyên nhân của chiến thắng và chiến thắng. Hôm nay, nó không may mắn với Shenhua, họ có thể học được rất nhiều từ trò chơi này, và sẽ tốt hơn lần sau.

-> <!–

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *