Cơ hội tốt! Chen Binbin đã không giữ trực tiếp M88 cho bên kia.

Thể thao vui vẻ Cuộc thi 4 ngày tháng 12 Vào phút thứ 5, Zhang Yi đã gửi một quả bóng hàng đầu, Chen Binbin cắm trước vị trí, và cuối cùng anh ta đã không loại bỏ bóng, trực tiếp Bên kia sẽ được định sẵn.

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *