Real Madrid Mùa mới Bốn Thuyền trưởng: Ramo M88, Maselo, Benzaba và Warane

Thể thao hạnh phúc vào ngày 4 tháng 12, Real Madrid đã chính thức chia sẻ bốn đội trưởng và chủ tịch của đội Florentino, là Benzaba, Ramos, Ma Sello và warane.

Real Madrid đã quay phim các cuộc chúc lành gia đình của đội, Florentino và bốn lãnh đạo đội của mùa giải mới của đội – Benzema, Ramos, Marcelo và Valla, họ bốn Mọi người cũng xác nhận rằng đội trưởng của Real Madrid mùa này.

(Đội trẻ)

->

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *